Nyheter
Behov for kreative løsninger innen kunst og kultur

28. oktober 2019

Mange som jobber innen kunst og kultur har en svak stilling i arbeidsmarkedet. I tillegg presser ny teknologi på. Organisasjonene som representerer kunstnere og kulturarbeidere har derfor måtte ta nye grep – og bør kanskje også samarbeide mer, ifølge Fafo-rapport. Rapportens funn gjengis i et knippe artikler på Arbeidslivet.no.