Nyheter
Beskriver de første inntrykkene fra ME-rammede

26. november 2019

25. november presenterte Fafo og Sintef preliminære funn fra kvalitative intervjuer i prosjektet Tjenesten og MEg. Dette skjedde på årets forskningskonferanse om ME (Myalgisk encefalopati) på Folkehelseinstituttet. Prosjektet kartlegger pasienter og pårørendes erfaring med og perspektiv på de offentlige tjenestene, med vekt på velferd, helse og skole – og samordningen disse i mellom.