logo fafo 194x64
Er rumenske tiggere ofre for menneskehandel?

12. februar 2019

En ny artikkel drøfter i hvilken grad tiggemigrasjon innebærer risiko for maktmisbruk og utnytting. Forskerne viser blant annet at ressursene som trengs for å reise til Norge for å tigge vanskelig lar seg monopolisere, samtidig som nettverksdrevet «klyngemigrasjon»  beskytter mot utnytting fra eksterne aktører. Samtidig kan avhengigheten av tette uformelle relasjoner øke sårbarhet for utnytting innad i familie og nettverk. Forskerne finner imidlertid ikke at denne sårbarheten øker gjennom migrasjon.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B