Nyheter
SE I OPPTAK: Brexit Breakfast

22. november 2019

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet når professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk.