Nyheter
Kartlegger utfordringer og muligheter innen kunst- og kulturfeltet

09. oktober 2019

Det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet har noen særegne utfordringer. I en ny rapport kartlegger og diskuterer Fafo hvordan organisasjonene ivaretar medlemmenes lønn og inntekt, hvordan tilknytningsformene er i endring og hva digitaliseringen betyr for formidling av og vederlag. Forskerne diskuterer også et tettere samarbeid mellom aktuelle interesseorganisasjoner og fagforbund. Undersøkelsen er finansiert av LO.