Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kartlegger utfordringer og muligheter innen kunst- og kulturfeltet

09. oktober 2019

Det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet har noen særegne utfordringer. I en ny rapport kartlegger og diskuterer Fafo hvordan organisasjonene ivaretar medlemmenes lønn og inntekt, hvordan tilknytningsformene er i endring og hva digitaliseringen betyr for formidling av og vederlag. Forskerne diskuterer også et tettere samarbeid mellom aktuelle interesseorganisasjoner og fagforbund. Undersøkelsen er finansiert av LO.