logo fafo 194x64
Manglende samstemthet i utviklingspolitikken

11. mai 2018

I hvilken grad fremmer eller hemmer ulike deler av norsk politikk utviklingen i fattige land? Dette spørsmålet danner bakgrunnen for en fersk evaluering av norsk arbeid for å sikre samstemthet i utviklingspolitikken. Rapporten er skrevet av Svein Erik Stave og Kristin Dalen ved Fafo sammen med Marte Nilsen ved Prio, på oppdrag for Norad.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi