logo fafo 194x64
Minoriteter sikter høyt

24. april 2019

Unge med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten har i gjennomsnitt langt mindre ressurser tilgjengelige i familien og oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen. Likevel har de svært høye utdanningsambisjoner, og bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser, skriver Jon Horgen Friberg i en fersk artikkel. Funnene peker mot at det såkalte «innvandrerdrivet» er sterkere blant unge som holder fast ved deler av sine foreldres kulturelle orienteringer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B