Nyheter
NNN sett nedenfra

26. april 2019

På oppdrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund har Fafo intervjuet lokale tillitsvalgte om behov og tanker om egen organisasjon. Aktiviteten i klubbene, graden av skolering og bistandsbehov spriker, men det er bred enighet om at man ønsker mer erfaringsutveksling mellom klubbene, at avdelingene får større ansvar og at medlemspleien blir bedre.