Nyheter
Ny artikkel om sviktende bærekraft for våre telefoner og andre komplekse produkter

22. november 2019

Seniorforsker Mark Taylor har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Sustainability. Her analyserer han motstanden mot å regulere verdikjedene i komplekse produkter. I en tid hvor presset for å utvikle bærekraftige systemer innen produksjon og forbruk øker, spør artikkelen om det regulerende rammeverket er i stand til å sikre bærekraftige produkter. Ved å dra veksler på forskning innen produksjon av mobiltelefoner utført inne SMART-prosjektet, beskriver artikkelen hvordan motstanden mot regulering muliggjør farlige arbeidsforhold og gifitge utslipp som påvirker mennesker og planeten.