Nyheter
Ny evaluering av innsatsen for sunnere matprodukter

21. november 2019

På oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluerer Fafo «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Vår andre årsrapport fra det pågående prosjektet er nå klar og blir lagt fram under et møte i eldre- og folkehelseministerens næringslivsgruppe på kostholdsområdet 21. november. Ifølge årsrapporten oppleves intensjonsavtalen som viktig og meningsfull av avtale-deltakerne. At både forbrukernes preferanser skal endres og kvaliteten på produktene skal opprettholdes trekkes likevel fram som krevende.