Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ny evaluering av innsatsen for sunnere matprodukter

21. november 2019

På oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluerer Fafo «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Vår andre årsrapport fra det pågående prosjektet er nå klar og blir lagt fram under et møte i eldre- og folkehelseministerens næringslivsgruppe på kostholdsområdet 21. november. Ifølge årsrapporten oppleves intensjonsavtalen som viktig og meningsfull av avtale-deltakerne. At både forbrukernes preferanser skal endres og kvaliteten på produktene skal opprettholdes trekkes likevel fram som krevende.