Nyheter
Se i opptak: Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

09. oktober 2019

Onsdag 9. oktober lanserte vi rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring?» med en egen Fafofrokost. Ved siden av presentasjonen fra forskerne,  deltok representanter fra fire organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i diskusjonen.