logo fafo 194x64
Østfold savner arbeidskraft

29. mai 2019

Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting. 19 prosent av virksomhetene i fylket forteller imidlertid om rekrutteringsproblemer – en sterk økning fra årene før. I enkelte næringer peker dette notatet på at man bør endre rekrutteringspraksis, vekk fra ustandardiserte og lite transparente metoder. I andre næringer er det et økende udekket behov for yrkesfaglig kompetanse, noe som krever egne tiltak. Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B