Nyheter
Se i opptak: «Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil»

06. februar 2020

En ny rapport fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok? Vi inviterte til Fafofrokost med rapportlansering 6. februar.