Aktive prosjekter

Towards a new Chinese welfare state - publications

Academic papers in pair reviewed journals:

Whyte, Martin K. (2016): “China's Dormant and Active Social Volcanoes”. The China Journal. 2016; 75 :9-37

Gåsemyr, Hans Jørgen: "Gir det mening å sammenlikne arbeidsmigrasjon og velferd i Europa og Kina?" (Does it make sense to compare work migration and welfare in Europe and China?), (commentary article, in Norwegian). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 197-206 vol. 2 2016.

Academic papers under review in pair reviewed journals:

Gåsemyr, Hans Jørgen, and Tor Midtbø: “Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members”. Finalized and in review, international peer reviewed journal

Dalen, Kristin: “Moral matters (most) at the top – money matters (most) at the bottom” - Dimensions of political trust - what matters when people decide to trust the government? Finalized and in review China Quarterly

Dalen, Kristin : “Let the State take care of it!” - Changing perceptions about the role of the state in Chinese welfare provision. Finalized and in review Modern China

Reports/ working papers:

Dalen, Kristin and Hedda Flatø (2015), “Chinas Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?” Fafo note http://www.fafo.no/index.php/nb/om-fafo/nyheter/item/china-s-pension-reform-towards-scandinavian-style-universalism-2

Op-eds/Kronikk:

• Kristin Dalen (2017): «Krigen mot fattigdom», Dagens Næringsliv, 16. september, 2017 

• Hans Jørgen Gåsemyr (2017): «Mer enn laks og menneskerettigheter», NRK Ytring 5. april 

• Kristin Dalen (2017): «Nå rettes verdens øyne mot Kina» NRK Ytring, 5. mars

• Hans Jørgen Gåsemyr (2016): «Fem kritiske år for Kina», Dagens Næringsliv, 12. mars. 2016

• Kristin Dalen and Kathinka Fürst (2015): «Krakk på kinesisk», NRK Ytring, 29. august

• Stein Kuhnle (2015): “Add a Nordic touch to China’s welfare society” in China daily

Skriv ut: