Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:37
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Fafo-notat 2017:13
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Geir Veland og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2017:34
Fafo-rapport 2017:40
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Fafo-report 2017:39
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Fafo-rapport 2017:29
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>