Skip to main content

Nyhet

Hva er effektene av ostehøvel-kutt i staten?

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) innebærer å kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Gjennom intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse belyser denne rapporten hvordan departementer og etater håndterer de årlige budsjettkuttene. Hva kan de bety for tjenestekvalitet og effektivitet i statlige virksomheter – og hvordan påvirker kuttene lederes, tillitsvalgtes og ansattes arbeidshverdag?

  • Publisert: 21. desember 2019