Nyheter
Delegasjonsbesøk fra det rumenske arbeidsdepartementet
Gudmund Hernes og Kristin Jesnes (bildet) får besøk av en delegasjon fra det rumenske arbeidsministeriet. Fafo har blitt bedt om å lage et faglig program om mekling ved arbeidstvister og hvordan dette fungerer i praksis. Opplegget finansieres gjennom EØS-midlene, og skal bidra til kompetansbygging i ministeriet.

20. april 2015