Skip to main content

Nyhet

Se i opptak: Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?

Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. En ny Fafo-rapport viser at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres? På denne Fafofrokosten 30. januar ble rapportens funn presentert og kommentert.

  • Publisert: 29. januar 2020