Nyheter
Innlegg: Å hjelpe dem der de er – men hvordan?

28. mai 2021

– Hele det partipolitiske spekter fra den ene fløyen til den andre ønsker å bidra til hjelp i nærområdene. Velgerne fortjener å få vite hvordan, skriver Ingunn Bjørkhaug i et leserinnlegg i Bistandsaktuelt.