Nyheter
Artikkel: Utfordrer luftforurensning det kinesiske kommunistpartiets legitimitet?

28. mai 2021

Luftforurensning trekkes ofte frem som en utfordring for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet blant Kinas befolkning. Men ingen har brukt nasjonalt representative data til å undersøke om det er systematisk sammenheng mellom luftforurensning, miljøbevissthet, og holdninger til politikk og myndigheter i Kina.