Nyheter
Bistanden ut av samfunnsdebatten?

04. november 2015

Regjeringens forslag om ytterligere kutt i bistandsbudsjettet har møtt mye kritikk de siste dagene. Et forhold som er lite belyst er konsekvensene for demokratisk innsyn i og debatt rundt norsk bistand, skriver Anne Kielland (bildet), Ingunn Bjørkhaug og Øyvind Aadland i denne kronikken.