Nyheter
Brukerperspektiver på tjenesteinnovasjon og teknologi innen rusoppfølging: «Å utvikle en app kan være feil sted å starte»

02. april 2020

Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter har sammen med Vidar Bakkeli ved OsloMet publisert en artikkel i Nordic Journal of Social Research om kommunale rusoppfølgingstjenester kan forbedres gjennom å bruke teknologi på nye måter. Brukerne som deltok i studien mener det er viktigere å styrke individualisering, kontinuitet og tjenestesamarbeid enn å prioritere teknologiorientert innovasjon. Samtidig mener de at teknologi kan være positivt og nyttig når det forbedrer kommunikasjonen mellom tjenesteutøvere og brukere.