Nyheter
Det organiserte arbeidslivet holdt stand i 2019

12. november 2020

Antallet organiserte medlemmer økte både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne målt mot 2018. I prosentandel av hele arbeidsmarkedet står likevel tallene først og fremst på stedet hvil. Omfanget av tariffavtaler fortsetter derimot å peke nedover. Flere tall og utviklingstrekk fra Kristine Nergaards ferske notat er samlet i en knippe artikler på Arbeidslivet.no.