Nyheter
Diskusjonsnotat for Utdanningsforbundet

06. oktober 2015

Kristine Nergaard har skrevet et diskusjonsnotat til Utdanningsforbundet, der formålet er å bidra til refleksjon omkring organisasjonen, prioriteringer og valg av organisatoriske løsninger. Utgangspunktet er problemstillinger som er blitt kjent gjennom medlemsundersøkelsene fra 2004 og framover.