Nyheter
Ny rapport om Elektrobransjens Utviklingssenter

19. juni 2015

Kravet om etterutdanning har stått sentralt i EL & IT Forbundets nyere historie, som tariffestet rett  til etterutdanning. Forholdet til arbeidsgiversiden har i perioder vært konfliktfylt, men også preget av kompromisser og samarbeid. Tema for denne rapporten er hvilken rolle Elektrobransjens Utviklingssenter, ELBUS har spilt.  Dag Olberg har skrevet rapporten.