Nyheter
Er rumenske tiggere ofre for menneskehandel?

12. februar 2019

En ny artikkel drøfter i hvilken grad tiggemigrasjon innebærer risiko for maktmisbruk og utnytting. Forskerne viser blant annet at ressursene som trengs for å reise til Norge for å tigge vanskelig lar seg monopolisere, samtidig som nettverksdrevet «klyngemigrasjon»  beskytter mot utnytting fra eksterne aktører. Samtidig kan avhengigheten av tette uformelle relasjoner øke sårbarhet for utnytting innad i familie og nettverk. Forskerne finner imidlertid ikke at denne sårbarheten øker gjennom migrasjon.