Nyheter
Opptak av Fafo-frokost om radikalisering

13. november 2015

Her kan du se opptaket av Fafo-frokosten om radikalisering. For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering.Fafo-forskerne Nerina Weiss og Mark Taylor innledet. Se sendingen i Fafo-tv.