Nyheter
Feil bruk av tall om søndagsåpne butikker

04. september 2015

Fafo-rapporten «Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker» tas til inntekt for at søndagsåpne butikker vil skape 20 000 nye arbeidsplasser.