Nyheter
Opptak: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

17. desember 2019

Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lot vi NAV-saken ligge, og diskuterte handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.