Nyheter
Fortsatt frykt for konsekvenser av varsling

20. mai 2019

I denne rapporten presenterer Fafo en undersøkelse om forholdene for varsling i det norske arbeidslivet per årsskiftet 2018/2019. Her kommer det fram at stadig flere virksomheter får på plass varslingsrutiner. Om lag halvparten av arbeidstakerne varsler ved kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Den viktigste grunnen til å la være å varsle, er frykt for konsekvensene. Én av fem varslere opplever sanksjoner. Trenden det siste tiåret er negativ både når det gjelder varslingseffektivitet (om det hjelper å varsle) og spørsmål om man ville ha varslet igjen.