Nyheter
Halvparten av studentmedlemmene blir «voksne» LO-medlemmer

10. desember 2019

LO har i dag drøye 21 000 studentmedlemmer. I denne rapporten ser vi på hva som skjer med disse over tid. Undersøkelsen viser at en god del går over til ordinært medlemskap – nær halvparten i et tidsspenn på opp til åtte år. Studentmedlemskap bedømmes som en viktig vei inn i et fagforeningsmedlemskap for yngre arbeidstakere med høyere utdanning, men gruppen er samtidig vanskelig «å holde på». Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra LOs organisasjonsavdeling.