Nyheter
Se igjen: Fafofrokost om torturerte asylsøkeres rettigheter
Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterer vi våre funn og spør: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?

01. september 2021