Nyheter
Kartlegger de fattigste av alle palestinske flyktninger

28. november 2019

Denne rapporten ser på forholdene for palestinske flyktninger med bakgrunn fra Gaza som bor i flyktningleirer i Jordan. Gjennom en kombinasjon av statistiske og kvalitative data, viser den hvordan palestinerne som bor i Jerash-leiren har betydelig verre levekår enn øvrige palestinske flyktninggrupper. Rapporten ser også på hvilke arbeids- og inntektsstrategier som tas i bruk for bedre å forstå hvordan deres mangel på statsborgerskap og tilknytting til Jerash-leiren bidrar til å forverre deres sosioøkonomiske situasjon.