Nyheter
Konsekvenser av korona for unge

09. februar 2021

Et nytt Fafo-notat oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge.