Nyheter
Lovbasert minstelønn: løsning eller forbannelse?

14. september 2015

Spørsmålet stilles av Fafo-forsker Line Eldring i en artikkel i Europarättslig tidskrift. Temaet har fått fornyet aktualitet i forbindelse med østutvidelsen av EU og veksten av lavlønnsgrupper i kjølvannet av finanskrisa. Lovfestet minstelønn kan beskytte sårbare grupper i svakt organiserte områder, hevder Eldring. Hun mener allmenngjøring av tariffavtaler også er en del av løsningen på økt lavlønnskonkurranse.