Nyheter
Mener arbeidsrett til papirløse kan få uheldige konsekvenser

03. desember 2019

NRK Dagsrevyen tematiserte Venstre og KRFs ønske om å gi arbeidstillatelser til asylsøkere med avslag. Guri Tyldum kommenterte her at man ved å gi slike arbeidstillatelse vil redusere sannsynligheten for at asylsøkere med avslag vil samarbeide om retur. – De som mener at dette handler om mennesker som burde få bo i Norge, kan alternativt jobbe for at man i større grad kan gi opphold på humanitært grunnlag. Men å innføre en mellomtillatelse som kun gir rett til arbeid, men ikke andre rettigheter, vil kunne ha uheldige konsekvenser for både migrantene og arbeidsmarkedet, og vil gjøre arbeidet med å få til frivillige returer mye vanskeligere, utdyper hun i en kommentar i sosiale medier.