Nyheter
Minstelønn, forhandlinger og økonomisk utvikling

10. september 2015

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet et kapittel i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene. Boka Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe. A Labour Perspective er utgitt av Palgrave Macmillan.