Nyheter
Mobilitet blant seniorer i Norge

16. november 2015

Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse samarbeider om et prosjektet som skal gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer (50+) i Norge. Hva innebærer det at mobiliteten på arbeidsmarkedet er lav for denne gruppen? Fra Fafo deltar Tove Midtsundstad (bildet), Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen.