Nyheter
NAV-tjenester i fengsler

28. september 2015

Fafo skal gjennom en følgeevaluering undersøke hvordan innsattes rett til NAV-tjenester blir ivaretatt. Hvordan kan disse tjenestene gjøres mer tilgjengelige for de innsatte? Hvordan er ansvarsfordelingen mellom NAV og kriminalomsorgen? Oppdragsgiver er Arbeids- og velferdsdirektoratet, og prosjektleder er Lise Lien.