Nyheter
Nordisk sluttrapport om status og utvikling for atypisk arbeid

05. februar 2021

Denne TemaNord-rapporten presenterer resultatene fra Pillar III i det Fafo-ledede forskningsprogrammet «The Future of Work». Med bidrag fra 18 forskere fra alle de fem nordiske landene, ser rapporten på både tradisjonelle former for atypisk arbeid – som midlertidige kontrakter, deltid og selvstendig næringsdrivende, samt framvoksende praksiser som nulltimerskontrakter og frilanserselskaper.