Nyheter
Ny bok om lønnsforhandlinger lansert på ETUC-kongressen

30. september 2015

Fafo-forskerne Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Line Eldring har bidratt med artikler om kollektive forhandlinger, allmenngjøring og lovfestet minstelønn i boka Wage bargaining under the new European Economic Governance, som ble lansert i går på Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress, A fair society.