Nyheter
Ny rapport: Ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse ved NTNU

09. november 2020

I en ny rapport ser vi på ansattes opplevelse av medvirkning og innflytelse ved NTNU. Vi undersøker de ansattes opplevelse av innflytelse over faglige arbeid og av kontroll og styring over egen arbeidssituasjon. Videre vi opptatt av om medbestemmelsesordningen ved NTNU bidrar til at ansatte opplever å ha innflytelse, gjennom sine representanter, også over beslutninger av mer overordnet karakter. Til sist undersøker vi om NTNU-ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse varierer etter nivå i organisasjonen.