Nyheter
Ny rapport: Mobbe-tiltak hjelper, men kan bli bedre

28. april 2020

Rapporten setter søkelyset på tre kompetansehevende tilbud Utdanningsdirektoratet tilbyr barnehager og skoler for å forhindre mobbing og krenkelser. Denne første delrapporten gir et foreløpig innblikk i hvordan deltakerne vurderer de tre tilbudene ut fra behov og erfaringer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen er svært positive, og peker mot at oppfølging, håndtering og avdekking av mobbing er blitt bedre. Forskerne peker likevel på flere sider ved tilbudet som kan forbedres, blant annet med bedre oppfølging som resultat.