Nyheter
Ny rapport: NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

10. november 2015

Hvordan møter NAV unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv? Fafo har undersøkt hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i dette arbeidet, og om en større grad av spesialisering er det som virker. Forskerne ser også på ungdomsgarantiordningene som NAV forvalter. Rapporten er skrevet av Anne Hege Strand, Magne Bråthen (bildet) og Arne Backer Grønningsæter.