Nyheter
Ny rapport om videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet

28. juni 2021

Rapporten inneholder resultater fra et prosjekt der vi bruker survey- og registerdata til å analysere utbredelsen og konsekvenser av videreutdanning i Norge. Surveydataene kommer fra Lærevilkårsmonitoren (LVM), som er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Registerdata gir muligheter til å gjennomføre mer detaljerte analyser av undergrupper av sysselsatte. Dette er utnyttet til å analysere faktorer som har betydning for videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet for lærere, sykepleiere og ingeniører.