Nyheter
Ny rapport om rekruttering: Subjektive vurderinger trumfer standardisert norskprøve

02. februar 2021

Å beherske norsk språk er viktig for å få seg jobb. Denne rapporten gransker hvorvidt en standardisert norskprøve bidrar til å dempe arbeidsgiveres usikkerhet knyttet til søkere med innvandrerbakgrunn sine norskferdigheter, og således bidrar til mer rettferdige rekrutteringsprosesser. Les mer...