Nyheter
Nytt notat om minstelønnsreguleringer i kjøttbransjen

17. oktober 2019

Notatet har sett nærmere på effektene av minstelønnsordningen som NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund innførte i tariffoppgjøret 2010. I løpet av de fire første årene som ordningen har fungert var det ingen tegn til lønnssammenpressing, eller at man gikk mot et normallønnsregime. Snarere viser analysene at det var en svak økning i lønnsforskjellene for arbeidere som er dekket av overenskomsten  for kjøttindustrien.