Nyheter
Nytt notat: Statlig renhold på anbud

05. november 2015

Fafo-forskerne Mona Bråten og Jørgen Svalund har utarbeidet et notat om anbudsutsetting av renholdstjenester i statlige virksomheter. Hvilke argumenter brukes i beslutningen om å skille ut eller beholde renholdet internt? I tillegg brukes tidligere forskning på arbeidsforholdene i renhold for å diskutere hva som venter arbeidstakerne når renholdet settes ut på anbud.