Nyheter
Hvordan virker godkjenningsordningen i renhold?

11. november 2015

For tre år siden ble det innført en godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Fafo skal se nærmere på hvordan denne fungerer. Har det for eksempel blitt færre useriøse aktører i bransjen? Det skal gjennomføres undersøkelser både blant kunder og bedrifter. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet, og  prosjektet skal være ferdig sommeren 2016. Det ledes av Sissel C. Trygstad.