Nyheter
Ideelle aktører i helsevesenet

Hva kan ideelle aktører bidra med ved drift av helseinstitusjoner? Dette er tema for et nytt prosjekt på oppdrag for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Prosjektet skal blant annet belyse oppfatninger hos politikere, bestillerne, de som utfører arbeidet og brukerne. Ved Fafo skal  Hanne Bogen (bildet), Lise Lien og Arne Backer Grønningsæter jobbe med  dette oppdraget.

08. oktober 2015